Dla każdego nowego Użytkownika mamy 10 Punktów w prezencie!
Czyli pierwsze Ogłoszenie jest darmowe!!!
Dodatkowo za każde dodane Ogłoszenie dostaniesz 2 Punkty.
Oferta ważna do odwołania.
Załącznik nr 2: Polityka Prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Mariusz Bochnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "automanic - Mariusz Bochnacki" z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Kazimierza Opalińskiego, nr 15, lok. 3.

I. Podstawa, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) ponieważ są one niezbędne w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe w postaci adresu e-mail.
 • Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy świadczenia usług, a w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach, które znajdują się w naszej ofercie.

II. Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być hostingodawcy oraz firmy zajmujące się księgowością.
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, jak również po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 • Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do dnia wycofania przez Państwa zgody.

IV. Prawa osoby której dane dotyczą

V. Konsekwencje niepodania danych

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
 • Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolne, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przez nas.

VI. Profilowanie

Państwa dane nie są profilowane przez nas w sposób zautomatyzowany.